Aplikacion

Underground pipeline

Tubacioni nëntokësor

Irrigation System

Sistemi i Ujitjes

Water Supply System

Sistemi i furnizimit me ujë

Equipment supplies

Furnizimet e pajisjeve